NajduZboží.czÚvod »» Esenciální olej Zázvor 10ml


    

Esenciální olej Zázvor 10ml

Zingiber Officinale

akce

skladem

 

Číslo produktu: 0053
178,00 Kč (6,88 EUR)
naše cena bez DPH : 125,62 Kč (4,85 EUR)
naše cena s DPH (21 %):
152,00 Kč (5,87 EUR)

do košíku:
  ks  

Popis produktu

Inci: Zingiber officiale

Základní zázvorový olej se extrahuje z kořenové hlízy zázvorové rostliny. Zázvor pochází původně z Indie a Číny. Zázvor se však dnes rozrůstá v mnoha dalších tropických zemích. Esenciální olej se získává ze sušených a mletých kořenů parní destilací. Voní pikantně citrónově, dřevitě a velmi čerstvě, takže se často používá k přípravě mýdel. Na pokožce je olej velmi zahřívací a povzbuzující. Zvláště při masážích a při bolesti svalů. Závor se velmi dobře mísí s santalovým dřevem, růží, cajeputem a patchoulí.

Nedoporučuje se těhotným ženám, dětem a batolatům!

Není určeno pro vnitřní užití. Určeno k dalšímu zpracování. Uchovávejte v suchu, chladu.

Čisté množství 10ml. Baleno: hnědé sklo s kapátkem.

 

Země původu: Čína

Výrobce: Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

 

Esenciální oleje, byť jsou přírodními látkami se řadí mezi látky těkavé a nebezpečné při nesprávné manipulaci.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/navrh-narizeni-ghs-o-klasifikaci-a-oznacovani-latek-a-smesi-1

Nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317      Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy.P210 P241P301+P310 PŘI POŽITÍ:      Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.405    Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal dle platných nařízení.

 

Zázvor je teplý, prokrvující, posilňující a výborný sexuální stimulátor obzvlášť u mužů. V duševní rovině je oporou pro ty, kdo mají dobré záměry a plány, ale chybí jim průbojnost, optimismus a odvaha být iniciativní a aktivní. Podporuje zdravou ctižádost, sebejistotu a vitalitu.

 

Charakter vůně – Zázvor (Zingiber Officinale)

Teplá, kořeněná a pepřově nahořklá vůně.

 

 

Aromaterapeutické účinky Zázvoru

 

Analgetický při angíně, revma­tizmu, bolesti zubů, hlavy. Zvyšuje krevní tlak a celkově stimuluje organizmus. Usnadňuje vykašlávání, tlumí bolesti v krku, snižuje horečku. Pomáhá regulovat střevní činnost při zácpě a průjmu. V kosmetice prokrvuje pokožku a je vhodný jako součást koupe­lových a masážních přípravků na uvolnění svalů, proti bo­lestivosti kloubů, při revmatizmu a celulitidě. Nepoužívat v těhotenství.

 

Inhalace

– bakteriální angíny
– bolest hlavy, migréna
– stres, úzkost

 

Masáž

– revmatismus, artritida

 

Koupel

– hojení ran a zánětů
– nachlazení, viróza, rýma
– zvyšuje krevní tlak

NEBEZPEČÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
P210 Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. - Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzeměte obal a odběrové zařízení.
P241 Používejte elektrické/ventilační/osvětlovací/./zařízení do výbušeného prostředí.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulace důkladně omyjte...
P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Komentáře

NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Nebyl zatím přidán žádný názor. Přidejte svůj názor nebo dotaz jako první.

ZDBhZDRm