Vybírejte tadyÚvod »Kyselina vinná» Kyselina vinná 10g


        

Kyselina vinná 10g

skladem

 

Tartaric acid

naše cena bez DPH: 10,43 Kč (0,40 EUR)

naše cena s DPH(15 %): 12,00 Kč (0,46 EUR)


do košíku:
  ks  
Číslo produktu: 8768

Popis produktu

Obsahuje: Kyselina vinná

Potravinářská kvalita.
Určeno  k dalšímu zpracování. 
Skladovat do 30°C na suchém místě.
Nebezpečnost: Dráždí oči a kůži H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Čisté množství 10g.

Země původu: Itálie

Výrobce: Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

M = 150,09 g.mol-1; bt = 170 °C; Kvalita balené látky: potravinářská;
ρ = 1,76 g.cm-3
Varování H318 - Způsobuje vážné poškození očí. P280 - Používejte
ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování.

 

NGNjNzhjZW