Vybírejte tadyÚvod »Esenciální oleje» 100% Esenciální olej Tymián 10ml


        

100% Esenciální olej Tymián 10ml

skladem

 

Thymus vulgaris

: 159,00 Kč (5,84 EUR)

naše cena bez DPH: 123,14 Kč (4,52 EUR)

naše cena s DPH(21 %): 149,00 Kč (5,47 EUR)

Nákupem získáte 3 body


do košíku:
  ks  
Číslo produktu: 010
EAN kód: 8594203670839

Popis produktu

Inci: Thymus Vulgaris

Není určeno pro vnitřní užití. Určeno k dalšímu zpracování. Uchovávejte v suchu, chladu.

Čisté množství 10ml. Baleno: hnědé sklo s kapátkem.

 

Země původu: Německo

Výrobce: Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

 

Esenciální oleje, byť jsou přírodními látkami se řadí mezi látky těkavé a nebezpečné při nesprávné manipulaci.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

https://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/navrh-narizeni-ghs-o-klasifikaci-a-oznacovani-latek-a-smesi-1

Nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317      Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy.P210 P241P301+P310 PŘI POŽITÍ:      Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.405    Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal dle platných nařízení.

YTIwO