Vybírejte tadyÚvod »Esenciální oleje» Mix esenciálních olejů Kolínská 10ml


        

Mix esenciálních olejů Kolínská 10ml

skladem

 

citron, bergamot, růžové dřevo, geránium, rozmarýn, pomeranč

naše cena bez DPH: 156,20 Kč (5,78 EUR)

naše cena s DPH(21 %): 189,00 Kč (7,00 EUR)

Nákupem získáte 4 body


do košíku:
  ks  
Číslo produktu: 00521
EAN kód: 8594203670662

Popis produktu

Citron, bergamot, růžové dřevo, geránium, rozmarýn, pomeranč

Není určeno pro vnitřní užití. Určeno k dalšímu zpracování. Uchovávejte v suchu, chladu.

Čisté množství 10ml. Baleno: hnědé sklo s kapátkem.

Země původu: Německo

Výrobce: Alena Thomas, Kostelany 143, 767 01

 

Esenciální oleje, byť jsou přírodními látkami se řadí mezi látky těkavé a nebezpečné při nesprávné manipulaci.

Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP

https://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/navrh-narizeni-ghs-o-klasifikaci-a-oznacovani-latek-a-smesi-1

Nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H317      Může vyvolat alergickou kožní reakci. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy.P210 P241P301+P310 PŘI POŽITÍ:      Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.405    Skladujte uzamčené. P501Odstraňte obsah/obal dle platných nařízení.

NTE4Mzc